T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

10 Milyon 720 Bin Lira Tutarında 5 Adet Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırım Projesi Hibe Sözleşmesi İmzalandı.

Yayın Tarihi : 18.07.2022

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar hibe başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılmış,  kesinleşen değerlendirme sonuçlarına göre değerlendirme dışı bırakılanlar ve hibe almaya hak kazananlara ait asil ve yedek listeler il müdürlüğü internet sitesinde yayımlanarak ilan edilmişti.

Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar destekleme programı kapsamında ilimizde 10 milyon 720 bin TL tutarında 5 adet yatırım yapılacaktır. Yatırımlardan 1 milyon 500 bin TL'lik yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırım, 5 milyon TL'lik süt işleme tesisi, 1 milyon TL'lik fıstık işleme tesisi ve 1 milyon 200 bin TL'lik tıbbi ve aromatik bitkisel yağ işleme tesisi il merkezinde, 2 milyon TL'lik yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırım ise Eruh'un Kemerli köyünde faaliyete geçecektir. İl müdürü Ergün DEMİRHAN ve yatırımcılar arasında imzalanan protokol ile yatırım süreci başladı.