T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Pervari İlçesinde Çekirge Zararı Alan Tespit Çalışmaları Yapıldı.

Yayın Tarihi : 4.08.2022

Son zamanlarda gündemde olan çekirge yoğunluğunun yerinde tespiti için Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ercan KAPLAN, Pervari İlçe Müdürü Burak DEMİRDAĞ ve konu uzmanı sorumlu teknik personeller tarafından Siirt ili Pervari ilçesinde Doğan, Yukarı Balcılar, Ormandalı, Güleçler, Yeni Aydın, İğneli köyleri ile Aydın ve Şakiran mahallelerinin kırsalında çekirge kontrolleri yapılmıştır. 

            Çekirge nimflerinin ilk çıktığı alanlar, çoğunlukla tarım alanları dışında kalan ve işlenmeyen araziler olan orman, mera, yaylak, kışlak gibi alanlardır. Bu alanlarda çekirge mücadelesi "Devlet Yardım Mücadelesi" şeklinde yapılmaktadır. Çekirge ile mücadele, çekirge üreme döneminde muhtarlara dağıtılan ilaç ve teknik destek şeklinde yapılmaktadır.

Bu yıl iklim koşullarının da etkisi ile geçmiş yıllarda bulunmayan miktarda çekirge popülasyonu ile karşılaşılmıştır. Mart ayı içerisinde muhtarlar ve çiftçiler ile yapılan toplantılar ve eğitimler sayesinde bu ilçelerde çekirge çıkışları minumum seviyede kalmıştır. Pervari ilçesinde Çat köyünde mayıs ayında garsiyat (yumurtlama) alanlarında yapılan ilaçlamanın etkisi ile çekirge çıkışı yok denecek kadar az olmuştur. İl genelinde garsiyat alanı tespit edilen köylerde çekirge mücadelesinde bitki koruma ürünü kullanılmıştır.

Pervari ilçesinde Çemikari yaylası ve devamındaki mera alanlarında iklimin etkisi ile çekirge çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan kontrollerde mera alanlarının kuruması ile bölgede ki tarım alanlarına geçiş yaptıkları gözlenmiştir. Bu bölgede tahıllar ve yem bitkileri hasat edildiğinden bu ürünlerde zarar asgari seviyededir. Sulu tarım yapılan mısır tarlaları ve meyve bahçelerinde yapılan zararın etkisi önümüzdeki zaman içerisinde netleşecektir.

            Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı arazi kontrolleri ile birlikte, bu tür vakaların bir daha yaşanmaması için üreticilerimizin, avcılarımızın, çobanlarımızın ve köy muhtarlarımızın çekirge yumurtlama alanlarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze çekirgeler henüz yeni çıkış yapmış iken bildirmeleri gerekmektedir. Mücadele ancak yumurtlama döneminde etkili olabilmektedir. Önümüzdeki dönem ilgili kişi, kurum ve muhtarlarımızla daha etkin mücadele etmek üzere çalışmalar yapılacaktır.

Konu, Siirt Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri tarafından takip edilmektedir.