T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İl Müdürlüğümüzden Önemle Duyurulur.

Yayın Tarihi : 10.08.2022

Kırsal Kalkınma Yatırımları, Makine Ekipman Hibe Desteğine Hak Kazanan Başvuru Sahiplerine Ait 4. Asil Liste Yayınlandı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) gereğince A-İş Planı kapsamında makine ekipman alımına hak kazanan başvuru sahiplerine ait 4. asil liste Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü web sayfasında yayımlanmıştır. Listeler 12 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar askıda kalacaktır.

26 Ağustos 2022 tarihine kadar hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Asil listede yer alan yatırımcılar ile sözleşme imzalanabilmesi için başvuru aşamasında veri giriş sistemine yüklenen evrakların, sözleşmesi öncesi istenen belgeleri ve makine ekipmanın satın alımına ilişkin belgeleri 26 Ağustos 2022 tarihine kadar il müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.