T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi Siirt’in Şirvan İlçesinde Uygulanmaya Devam Etmektedir.

Yayın Tarihi : 17.10.2022


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP)"  ile sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının genişletilmesi, birim hayvandan elde edilen verimlerin ve gelirlerin artırılması, hayvancılığın sürdürülebilir bir iş kolu haline getirilmesi, büyükbaş hayvancılıkta ırk çeşitliliğini artırılması, yüksek verimli buzağılar elde edilmesi, çiftçi gelirinin arttırılması, çiftçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje; Siirt ili Şirvan ilçesinde 2021 yılı Aralık ayından itibaren uygulanmaya başlanmış olup, yürütülen proje kapsamında Çayağzı Köyü ve Merkez Küfre mahallelerinde suni tohumlama yöntemiyle doğan ilk buzağılar kayıtlara geçti.

Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi'nden (ETKİYAP) yararlanan yetiştiriciler; ilk buzağılarının doğduğunu ve suni tohumlarının işletmeleri için büyük bir avantaj olduğunu, suni tohumlama çalışmaları neticesinde ortaya çıkacak olan yüksek verimli ve iyi özelliklere sahip sığırlar sayesinde daha çok kazanacaklarını ifade ettiler.

ETKİYAP kapsamında suni tohumlama çalışmaları; konusunda uzman veteriner hekimler tarafından büyük bir özveri ve özenle devam ettirilmektedir.