T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Mersin İline Teknik Gezi Düzenlendi.

Yayın Tarihi : 25.09.2023

Mersine Teknik Gezi düzenlendi…

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen, Siirt Tarım ve Orman il müdürlüğümüz koordinesinde Yürütülen “Üretici Ve Üretici Örgütlenmelerine Yönelik İyi Tarım Uygulama Ziyareti Ve Yerinde Eğitim Programı" ile "Mersin İli Tarımsal Üretim Tesislerine Teknik Ziyaret" programı kapsamında; Mersin Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü iş birliği ile idareci, teknik eleman ve önder çiftçilerinden oluşan heyet Mersin ilinde bulunan Tarım ürünleri satış, pazarlama ve üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret 5 Teknik Personel ve 10 Çiftçi ile gerçekleştirildi. Program kapsamında;

  1. Mersin ili yaş meyve ve sebze hali ve Mersin Tüccarlar Derneği başkan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaret edildi. Ürün ve ürünlerin pazarlama imkânları, ihracat potansiyeli yüksek ürün ve ürünler, genel sektör sorun ve önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
  2.  Baibars drone üretim tesisleri ziyaret edilerek uygulama alanında uygulamalı drone ile ilaç ve bitki besleme eğitimi katılımcılara verildi.
  3.  Elit fide üretim tesisleri ziyaret edilerek fide üretim safhaları, fide harç karışımları, fidecilikte karşılaşılan problemler ve kaliteli fidelerde aranan özellikler ile fideciliğin sektördeki payı ziyaretçilere ile uygulamalı olarak anlatıldı.
  4. Eren yaş meyve ve sebze paketleme tesisi ziyaret edilerek hammadde olarak üretilen meyve ve sebzelerin raf ömrünü yükselterek katma değeri yüksek birer ürüne dönüşünün aşamaları katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. Tarımda tesisleşmenin ve kooperatifçiliğin önemi aktarıldı.
  5. Alata Bahçe Kültürleri Enstitüsü müdürlüğü ziyaret edilerek tarımda çok önemli olan gübreleme öncesi toprak örneği alma, alınan toprak örneklerinin birer rapora dönüş süreci olan laboratuvar serüveni laboratuvarda uygulamalı olarak anlatıldı. Toprakta gübreleme ve gübrelemenin önemi katılımcılara besleme uzmanlarınca aktarıldı.
  6. Erdemli ilçesinde sebze seralarına ziyaret gerçekleştirildi. Seracılıkta üretilen ürünlerin üretim safhalarında karşılaşılan problemler, seracılık ile elde edilen ürünlerin katma değerlerinin nasıl artırılacağı, sera yapımında dikkat edilecek hususlar, iklimlendirmenin önemi katılımcılara teknik ve teorik olarak anlatıldı.

Üretici Örgütlenmelerine Yönelik İyi arım Uygulama Ziyareti ve Yerinde Eğitim Programı" Kapsamında İş insanları ile yapılan görüşmelerde İlimizin gerek tarımsal gerekse yatırıma müsaitliği anlatılmış olup; görüşmeler neticesinde iş adamlarından İlimize yatırım sözü alınmış olup; en kısa sürede ilimize yatırım amacıyla geleceklerini taahhüt etmişlerdir. Bu ve buna benzer programlar ile daha çok önder çiftçi ve iş insanlarının bir araya getirilerek yeni iş fikirleri ve istihdam olanaklarının artırılması sağlanacaktır.